Schedule for Badminton (Men – Singles) Tournament – August 2016

1. Sukanta K. Mishra  Sukanta K. Mishra Bronze

S. K. Sharma

2. Upendra Singh
3. Lakshmi  S. K. Sharma S. K. Sharma
4. S. K. Sharma
5. Rajendra Sarathe Rajendra Sarathe
6. L. Behera
7. Rahulnath P. P. Rahulnath P. P. Sanjay Singh Gold

N.V.D. Prasad

8. Raju Giri
9. Neeraj Shiv  Sanjay Singh
10. Sanjay Singh
11. Ekansh Mishra Ekansh Mishra N.V.D. Prasad
12. Venkat N. G.
13. N.V.D. Prasad N.V.D. Prasad
14. Aaditya Majalee
15. Samir K. Sahu  Samir K. Sahu Samir K. Sahu Silver

Samir K. Sahu

16. P. K. Maurya
17. Sanyasi Rao Ravi Teja
18. Ravi Teja
19. Vikas Parmar Vikas Parmar Vikas Parmar
20. Ankur Katiyar
21. K. K. Sahu  Abhishek Kumar
22. Abhishek Kumar

Leave a Comment