Badminton Tournament (Men Doubles) – August 2016

Sanjay Singh & NVD Prasad Sanjay Singh & NVD Prasad Gold

Sanjay Singh & NVD Prasad

Rajendra Sarathe & John P Sam
Yogesh Nigam & Durga Kisku Yogesh Nigam & Durga Kisku
Neeraj Shiv & Sunil Swamy
Pradeep K Maurya & Rahulnath PP Pradeep K Maurya & Rahulnath PP Bronze

Pradeep K Maurya & Rahulnath PP

Sanyasi Rao & KK Sahu
Sambit Hota & S. Anand Sambit Hota & S. Anand
Ravi Teja & Upendra Singh
Ekansh Mishra & S Sharma Ekansh Mishra & S Sharma Silver

Ekansh Mishra & S Sharma

Ganesh & Vikas Parmar
Samir K Sahu & Sukanta K. Mishra Samir K Sahu & Sukanta K. Mishra
Aaditya Majalee & Ankur Katiyar

Leave a Comment