Badminton Tournament 2017 – Men Doubles (Fixtures)

1 Shri Rajugiri
Shri Gagan K.
Shri Rajugiri
Shri Gagan K.
(21-11, 21-11)
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
(21-8, 21-13)
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
vs
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-17, 21-13) 

 

Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
vs
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-15, 21-7)

 

 

Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao

vs
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-14, 21-14)

2 Shri Neeraj Shiv
Shri Sunil Swamy
3 Shri KSBV Krishna
Shri Aaditya Majalee
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
(21-13, 21-3)
4 Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
5 Shri Rajendra Sarathe
Shri Raviteja
Shri Venkat NG
Shri Amit Saraswat
(21-19, 21-18)
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-14, 21-16)
6 Shri Venkat NG
Shri Amit Saraswat
7 Shri Rahulnath PP
Shri P K Maurya
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-17, 16-21, 21-16)
8 Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
9 Shri Ekansh Mishra
Shri S K Sharma
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-19, 18-21, 21-19)
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-14, 21-13)
10 Shri S Anand
Shri Sambit Hota
11 Shri KK Sahu
Shri D. Sheshadri
Shri Raghav
Shri Sharadh
(18-21, 21-18, 21-16)
12 Shri Raghav
Shri Sharadh

Badminton Tournament 2017 – Men Singles (Fixtures)

1 Shri. NVD Prasad Shri. NVD Prasad
(21-5, 21-9)
Shri. NVD Prasad
(walk-over)
Shri. Ekansh Mishra
(21-13, 14-21, 21-15)
Shri. Sanjay Singh
(21-19, 21-5)
Shri. Sanjay Singh
(21-13, 21-13)
2 Shri. Saroj Kumar Jha
3 Shri. Sanyasi Rao Shri. Raviteja
(21-13, 21-12)
4 Shri. Raviteja
5 Shri. B. Rambabu Shri. Ekansh Mishra
(11-0, 11-0)
Shri. Ekansh Mishra
(21-6, 11-0)
6 Shri. Ekansh Mishra
7 Shri. K K Sahu Shri. K K Sahu
(11-0, 11-0)
8 Shri. Subhrajit Guin
9 Shri. Sambit Hota Shri. Sanjay Singh
(21-10, 21-14)
Shri. Sanjay Singh
(21-9, 21-6)
Shri. Sanjay Singh
(21-10, 21-9)
10 Shri. Sanjay Singh
11 Shri. S. Anand Shri. S. Anand
(21-8, 21-8)
12 Shri. KSBV Krishna
13 Shri. Neeraj Shiv Shri. Sheshadri D.
(21-7, 21-3)
Shri. Sheshadri D.
(30-28, 21-17)
14 Shri. Sheshadri D.
15 Shri. P K Maurya Shri. P K Maurya
(21-14, 21-15)
16 Shri. Rajugiri
17 Shri. S K Sharma Shri. S K Sharma
(walk-over)
Shri. S K Sharma
(21-13, 21-16)
Shri. S K Sharma
(walk-over)
Shri. Samir K Sahu
(21-6, 21-16)
18 Shri. Sukanta K Mishra
19 Shri. Ankur Katiyar Shri. Sunil Swamy
(walk-over)
20 Shri. Sunil Swamy
21 Shri. Venkat N G Shri. Gagan Kaiwart
(21-10, 21-13)
Shri. Rahulnath P P
(21-14, 22-20)
22 Shri. Gagan Kaiwart
23 Shri. Rahulnath P P Shri. Rahulnath P P
(21-6, 21-2)
24 Shri. Raghavendra
25 Shri. Samir K Sahu Shri. Samir K Sahu
(21-7, 21-12)
Shri. Samir K Sahu Shri. Samir K Sahu
(21-15, 21-9)
26 Shri. Rajendra Sarathe
27 Shri. Belli Nagaraju NOT PLAYED
28 Shri. M V Suryanarayana
29 Shri. G. Rajasekhar Shri. Aaditya Majalee
(walk-over)
Shri. G. Raghava
(21-12, 21-16)
30 Shri. Aaditya Majalee
31 Shri. G. Raghava Shri. G. Raghava
(21-17, 21-19)
32 Shri. Sharadh