Badminton Tournament 2017 – Men Doubles (Fixtures)

1 Shri Rajugiri
Shri Gagan K.
Shri Rajugiri
Shri Gagan K.
(21-11, 21-11)
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
(21-8, 21-13)
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
vs
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-17, 21-13) 

 

Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
vs
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-15, 21-7)

 

 

Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao

vs
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-14, 21-14)

2 Shri Neeraj Shiv
Shri Sunil Swamy
3 Shri KSBV Krishna
Shri Aaditya Majalee
Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
(21-13, 21-3)
4 Shri Sanjay Singh
Shri NVD Prasad
5 Shri Rajendra Sarathe
Shri Raviteja
Shri Venkat NG
Shri Amit Saraswat
(21-19, 21-18)
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-14, 21-16)
6 Shri Venkat NG
Shri Amit Saraswat
7 Shri Rahulnath PP
Shri P K Maurya
Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
(21-17, 16-21, 21-16)
8 Shri Samir K Sahu
Shri Sanyasi Rao
9 Shri Ekansh Mishra
Shri S K Sharma
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-19, 18-21, 21-19)
Shri S Anand
Shri Sambit Hota
(21-14, 21-13)
10 Shri S Anand
Shri Sambit Hota
11 Shri KK Sahu
Shri D. Sheshadri
Shri Raghav
Shri Sharadh
(18-21, 21-18, 21-16)
12 Shri Raghav
Shri Sharadh

Leave a Comment