Annual Meet 2019 – Chess – Participants

 

Ajanta Group Team
Shri. Shah Jay Praful BARC, Mumbai 9870879190 Arrival

TNo. 18520 05.01.20 LTT Vskp  11:15 Hrs

Departure

TNo. 18519 11.01.20 Vskp LTT 23:25

Shri. Subhash Divekar BARC, Mumbai 9892638194
Shri. R. B. Bhosale BARC. Mumbai 9819232172
Shri. Mahesh Chavan BARC, Mumbai 8356963112
Shri. Manoj Tawade BARC, Mumbai 7977556064
Dwarka Group Team
Shri. G. R. Patel KAPS, Kakrapar
Shri. Surendra Mahanta BARC, Tarapur
Shri. S. N. Gunjal TAPS 3&4, Tarapur
Shri. P. K. Jain BARC, Tarapur Manager (9422677608)
Shri. Pravin Patil TAPS 3&4, Tarapur
Ellora Group Team
Shri. Ulhas Vaidya Arrival

5th Jan 2020 11:45Hrs Flight 6E 879

Departure

12th Jan 2020 16:20Hrs

Flight 6E 783

Shri. Dipak Waiker 8369943430
Shri. Amit Prabhale
Shri. Babhiru Pandhare
Shri. Pravin Mane
Golconda Group Team
Shri. M. Venugopal NFC, Hyderabad 8309828992
9959902904
05.01.20 06:30 Duranto Exp
Shri. B. Madhan Venkat HBCH&RC, Vizag
Shri. K. N. Kulkarni NPCIL, Kaiga 9449868764
Shri. Pradeep Gurav NPCIL, Kaiga
Shri. D. Mohanta NFC, Hyderabad 9533672066 Arrival 6.01.20 5:50 AM Godavari Exp
Konark Group Team
Shri Vikas Tiwari VECC, Kolkata Arrival 02.10 AM 05.01.2020

Hamsafer Exp 20889

Shri Biswanath Soren UCIL, Jadugura
Shri Nafis Ahmed AMD, Tata Nagar 9163442066
Shri S. K. Mishra IOP Bhuwaneswar Arrival 12.45 PM 04.01.2020 Prasanti Exp.
Shri Prem Kumar HWP, Talcher
Nagarjuna Group Team
Pushkar Group Team
Shri Jai Singh Yadav 8279110603 05.01.20 13:30
Shri Sanjay Kumar Das 9413349304 05.01.2020 14:00
Shri Rakesh Maurya 9414093873 05.01.2020 18:40
Shri S. K. Rai 9412768757 05.01.2020 18:00
Shri Nitesh Bahel 9412768434 05.01.2020 18:00
Rameswaram Group Team
Shri. Ajay Kumar Mishra PRP, Kalpakkam Captain 05.01.2020 11.30 am
Shri. Surjeet Mondal BHAVINI, Kalpakkam
Shri. S. Pradhan MAPS, Kalpakkam 05.01.20 4.10 am JSME Express
Shri. N. Yuvaraj IGCAR, Kalpakkam
Shri. A. Karunamoorthy MAPS, Kalpakkam Manager
9444347542
9445397788

Sports And Cultural Council – Guidelines 2018

Department of Atomic Energy (DAE), Sports And Cultural Council Guidelines for XXXIV Annual DAE Sports and Cultural Meet : 2018-2019

Games guidelines 2018-19

 

S.No. Event Venue Host Group Month & Year Dates Remark
1. Bridge BARC, Mumbai AJANTA Nov 18 26-30
2. Badminton UCIL, Jaduguda KONARK Dec 18 23-27 Tentative
3. Ball Badminton NFC, Hyderabad GOLCONDA Dec 18 Last Week
4. Hockey RAPS, Kota PUSHKAR Jan 19 07-11
5. Table Tennis RRCAT, Indore DWARKA Jan 19 07-11
6. Cricket NPCIL, Mumbai ELLORA Jan 19 14-18
7. Athletics HWP, Manuguru NAGARJUNA Jan 19 18-20 or 27-29 Tentative
8. Basketball IGCAR, Kalpakkam RAMESWARAM Jan 19 21-25
9. Swimming DCSEM, Mumbai ELLORA Feb 19 04-06
10. Volleyball NAPS, Narora PUSHKAR Feb 19 18-22
11. Carrom TAPS, Tarapur DWARKA Feb 19 Last Week Tentative
12. Cultural (Poetry / Drama) KAPS, Kakrapar DWARKA Feb 19 Last Week Tentative

XXXIV DAE Sports & Cultural Meet – 2018 Golconda Group – Selection Trials

Final selection scheduled for 2018-2019

S. No. Event Venue / Coordinators / Mobile No. Date
1. Athletics NFC-HYD
M. Mahesh
812131666
29-30/11/2018
2. Ball Badminton NFC-HYD
G T Sridhar
9248641234
30-31/10/2018
3. Badminton NFC-HYD
B. Venkanna
9949076399
16-17/11/2018
4. Bridge AMD-HYD
S K Pani & G Nagesh
9246151245
25-26/10/2018
5. Basket Ball KAIGA
Nagraj Mesta & Neeraj Choudhary
9008827301
23-24/11/2018
6. Cricket 06-07/12/2018
7. Carrom 21-22/12/2018
8. Cultural AMD-HYD
S K Pani & G Ganesh
9246151245
9440475601
13-14/12/2018
9. Hockey NFC-HYD
G T Sridhar & P N Verma
9248641234
9441155436
27-28/11/2018
10. Table Tennis BARC-VIZAG
Rahulnath PP & Sanjay Singh
8985875318
03-04/12/2018
11. Swimming KAIGA
Nagraj Mesta & Neeraj Choudhary
9008827301
12-13/12/2018
12. Volleyball AMD-SCR
B Ashok Kumar
8897548237
03-04/12/2018

During office hours you may please contact Shri R Gema Naik, APO(E-I) 9494347474 / MHA Khan 9985229401