Closing Ceremony – XXXV Annual DAE Sports & Cultural Meet 2019-20

Chess Event – Day 1

Manager’s Meet

Annual Meet 2019 – Chess – Participants

 

Ajanta Group Team
Shri. Shah Jay Praful BARC, Mumbai 9870879190 Arrival

TNo. 18520 05.01.20 LTT Vskp  11:15 Hrs

Departure

TNo. 18519 11.01.20 Vskp LTT 23:25

Shri. Subhash Divekar BARC, Mumbai 9892638194
Shri. R. B. Bhosale BARC. Mumbai 9819232172
Shri. Mahesh Chavan BARC, Mumbai 8356963112
Shri. Manoj Tawade BARC, Mumbai 7977556064
Dwarka Group Team
Shri. G. R. Patel KAPS, Kakrapar
Shri. Surendra Mahanta BARC, Tarapur
Shri. S. N. Gunjal TAPS 3&4, Tarapur
Shri. P. K. Jain BARC, Tarapur Manager (9422677608)
Shri. Pravin Patil TAPS 3&4, Tarapur
Ellora Group Team
Shri. Ulhas Vaidya Arrival

5th Jan 2020 11:45Hrs Flight 6E 879

Departure

12th Jan 2020 16:20Hrs

Flight 6E 783

Shri. Dipak Waiker 8369943430
Shri. Amit Prabhale
Shri. Babhiru Pandhare
Shri. Pravin Mane
Golconda Group Team
Shri. M. Venugopal NFC, Hyderabad 8309828992
9959902904
05.01.20 06:30 Duranto Exp
Shri. B. Madhan Venkat HBCH&RC, Vizag
Shri. K. N. Kulkarni NPCIL, Kaiga 9449868764
Shri. Pradeep Gurav NPCIL, Kaiga
Shri. D. Mohanta NFC, Hyderabad 9533672066 Arrival 6.01.20 5:50 AM Godavari Exp
Konark Group Team
Shri Vikas Tiwari VECC, Kolkata Arrival 02.10 AM 05.01.2020

Hamsafer Exp 20889

Shri Biswanath Soren UCIL, Jadugura
Shri Nafis Ahmed AMD, Tata Nagar 9163442066
Shri S. K. Mishra IOP Bhuwaneswar Arrival 12.45 PM 04.01.2020 Prasanti Exp.
Shri Prem Kumar HWP, Talcher
Nagarjuna Group Team
Pushkar Group Team
Shri Jai Singh Yadav 8279110603 05.01.20 13:30
Shri Sanjay Kumar Das 9413349304 05.01.2020 14:00
Shri Rakesh Maurya 9414093873 05.01.2020 18:40
Shri S. K. Rai 9412768757 05.01.2020 18:00
Shri Nitesh Bahel 9412768434 05.01.2020 18:00
Rameswaram Group Team
Shri. Ajay Kumar Mishra PRP, Kalpakkam Captain 05.01.2020 11.30 am
Shri. Surjeet Mondal BHAVINI, Kalpakkam
Shri. S. Pradhan MAPS, Kalpakkam 05.01.20 4.10 am JSME Express
Shri. N. Yuvaraj IGCAR, Kalpakkam
Shri. A. Karunamoorthy MAPS, Kalpakkam Manager
9444347542
9445397788

XXXV Annual DAES&CC Meet Events proposed dates 2019-20

S.No. Event Organising Unit Observers
Venue Date of Event Status Name Unit
1 Cricket RAPS, Kota 3-7 Dec 2019 Confirmed P. M. Shirshat BARC, Mumbai
2 Basketball NFC, Hyderabad 15-19 Dec 2019 Confirmed Sanjay Singh BARC, Vizag
3 Athletics BARC, Mumbai 20-22 Dec 2019 Confirmed A. K. Patnaik BARC, Mumbai
4 Volley Ball UCIL, Jaduguda 24-28 Dec 2019 Confirmed Gopal Mukherjee VECC, Kolkata
5 Chess BARC, Vizah 6-10 Jan 2020 Confirmed Sanjeev Gaur HWP, Manuguru
6 Football Kalpakkam 27-31 Jan 2020 Confirmed B M Sinha HWB, Mumbai
7 Kabaddi DCSEM, Mumbai 13-17 Jan 2020 Proposed J H Jafri TMC, Mumbai
8 Hockey HWP, Manuguru 20-24 Jan 2020 Proposed G N Ganesh NFC, Hyderabad
9 Ball Badminton KAPP, Kaiga 2-6 Feb 2020 Proposed Rajesh Kumar BARC, Mumbai
10 Swimming Kodankulam 7-9 Feb 2020 Proposed M K Stanley BARC, Mumbai
11 Cultural NAPS, Narora 10-14 Feb 2020 Proposed S K Ojha RAPS, Kota
12 Table Tennis NPCIL, Mumbai 17-21 Feb 2020 Proposed Dr. B Sapra BARC, Mumbai
13 Badminton TAPS, Tarapur 24-28 Feb 2020 Proposed Praveen Agarwal RRCAT, Indore
14 Lawn Tennis KAPS, Kakrapara 2-6 Mar 2020 Proposed Dr. Shyam Bihari TAPS 1 & 2
15 Bridge VECC, Kolkata 5-9 Mar 2020 Proposed Uday Kumar / Ramesh Besra UCIL, Jaduguda
16 Carom RRCAT, Indore 16-20 Mar 2020 Proposed Sanjay Sakpal DAE, Mumbai

Photo Gallery – Annual General Body Meeting – 01.08.2019